Hulp aanbod

Fort 24-7 biedt ambulante begeleiding. We bieden ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale-, psychiatrische– en of bijkomende gedragsproblematiek. Ook bieden wij begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een residentiële achtergrond en nazorg voor jongeren/jongvolwassenen die vanuit de gesloten jeugdzorg komen. Fort 24-7 staat voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit.

Ambulante begeleiding

Fort 24-7 biedt ambulante begeleiding. Dit is bedoeld voor jongeren/jongvolwassenen die wel een woonplek hebben (zelfstandig, bij ouders of verzorgers), maar nog behoefte hebben aan hulp en ondersteuning bij het aanleren van sociale en praktische vaardigheden om zodoende zelfredzamer te worden op verschillende levensdomeinen.